FOB

  • FOB Rapid Test Cassette colloidal gold method

    FOB Rapid Test Cassette ວິທີການທອງຄໍາ colloidal

    FOB Rapid Test Cassette ແມ່ນຊຸດທົດສອບອາຈົມທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເຄື່ອງມືໃດໆ.ຊຸດດັ່ງກ່າວຮັບຮອງເອົາຫຼັກການຂອງວິທີການ sandwich antibody ສອງເທົ່າ.ຂັ້ນຕອນແມ່ນງ່າຍດາຍແລະງ່າຍທີ່ຈະຕີຄວາມຫມາຍ, ແລະຜົນໄດ້ຮັບສາມາດອ່ານໄດ້ໃນ 5 ນາທີ.ມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງທີ່ມີການກວດຫາຕໍາ່ສຸດທີ່ 100ng/ml ແລະມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງໃນການກວດຫາເລືອດອອກໃນລໍາໄສ້ຕ່ໍາ.