hCG

  • Human chorionic gonadotropin (HCG) Rapid Test

    ການທົດສອບໄວ gonadotropin ຂອງມະນຸດ (HCG) chorionic

    ການທົດສອບຂອງມະນຸດ Chorionic Gonadotropin Rapid Test ໃຊ້ຫຼັກການຂອງວິທີການຕ້ານແຊນວິດສອງເທົ່າ.ມັນງ່າຍດາຍທີ່ຈະປະຕິບັດ, ບໍ່ຕ້ອງການອຸປະກອນໃດໆ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະງ່າຍຕໍ່ການຕີຄວາມຫມາຍ.ການທົດສອບແມ່ນໄວ, ມີຜົນທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ໃນ 3 ນາທີສໍາລັບປັດສະວະແລະ 5 ນາທີສໍາລັບ serum.ຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ, ມີການກວດຫາຕໍາ່ສຸດທີ່ 25 mIU/ml.