Virus Neutralization SARS-CoV-2 Test Cassett Colloidal Gold Method

  • Virus Neutralization SARS-CoV-2 Test Cassette colloidal Gold Method

    Virus Neutralization SARS-CoV-2 Test Cassette colloidal Gold Method

    ການທົດສອບການເປັນກາງໄວຣັສ (SARS-CoV-2) ໃຊ້ຫຼັກການດ້ານວິຊາການຂອງວິທີການແຂ່ງຂັນ.ມັນສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງໄດ້ເຖິງ 24 ເດືອນ.ບໍ່​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ເຄື່ອງ​ມື​, ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງ່າຍ​ດາຍ​, ງ່າຍ​ທີ່​ຈະ​ຕີ​ຄວາມ​ຫມາຍ​, ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ສາ​ມາດ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ໃນ 10 ນາ​ທີ​.ຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ, ຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມສະເພາະ.